Friluftscenter Sprækkebjerg åbnede i 1995 i et nedlagt cementstøberi mellem Århus og Viborg.

Historien bag FCS

I de kommende år blev stedet langsomt forvandlet fra en nedlagt fabrik til de indbydende omgivelser, der findes i dag, centreret omkring den 18 m høje og 50 m brede cementmur. Samtidig med dette voksede instruktørstaben og kundemængden, og i 1997 blev der ansat en fuldtids centerleder.

Historien bag FCS

 

 

I 1999 påbegyndtes arbejdet med at anlægge en militært inspireret forhindringsbane, bl.a. med forhindringer hentet fra den nedlagte Randers Kasserne.

I 1998 blev den gamle grusgrav, der også hørte til den gamle cementfabrik, omdannet til en af Danmarks bedste Paintball-baner.

Fodboldgolf-banen på 10 tønder land blev taget i brug i 2006.

I dag besøges Centeret af op mod 20.000 gæster årligt.